fbpx

Blog

Een Rode Yod op Pentakels Zes?

Wanneer je Tarotkaart Pentakels Zes uit het Rider-Waite-Smith deck goed bekijkt, dan zie je een klein rood ‘labeltje’ bij de zak van de bedelaar met de blauwe mantel. Heeft dit rode dingetje een betekenis? Is het een Yod? Of iets anders?

Lees verder “Een Rode Yod op Pentakels Zes?”

Over het ‘denken’ van de ziel en de zwaarden in de Tarot

De ziel denkt nooit zonder een mentaal beeld

Aristoteles

Telkens als ik ergens een quote tegenkom, denk ik aan een Tarotkaart. Dat is ook niet zo raar aangezien de Tarot bestaat uit een dik pak one-liners van ‘de dingen die je moeder altijd zei’ tot aan uitspraken van de grote filosofen en natuurwetenschappers. Maar, omdat de oude Grieken een grote invloed hebben gehad op ons huidig denken en handelen, heb je bij hen in elk geval altijd prijs!

Tarotcard Two of Swords

Toen ik deze quote van Aristoteles las, had ik als eerste Zwaarden Twee in mijn hoofd. Maar toen ik mij wat meer ging verdiepen in de achtergrond van deze quote, kwam ik tot een leuk inzicht wat betreft de zwaarden in de Tarot

Lees verder “Over het ‘denken’ van de ziel en de zwaarden in de Tarot”

Zoveel Tarot decks, zoveel Yods: De Toren

Op een aantal kaarten in de Tarot kun je ‘yods’ vinden. De Yod is de tiende Hebreeuwse letter en betekent ‘de creatieve hand van God’. De Yod als letter wordt door occultisten die de Golden Dawn als systeem volgen toegekend aan kaart IX de Heremiet. De yod staat op een aantal kaarten afgebeeld: De Azen, de Toren, de Maan en op sommige decks ook op de Zon. Daar representeert het een ‘goddelijke vonk’. Over de Yod kun je meer lezen in het artikel ‘To Yod or Not‘, hier wil ik graag dieper ingaan op het aantal Yods dat op Tarotkaart ‘De Toren’ voorkomt. Dit verschilt namelijk per deck en dat is geen toeval! Elke occultist had eigen redenen om precies dat aantal Yods op de kaart weer te geven. Ik heb er een paar op een rijtje gezet voor decks die ik zelf bezit, maar er zijn er vast nog veel meer verschillen!

Lees verder “Zoveel Tarot decks, zoveel Yods: De Toren”

De Staf van de Dwaas en het getal 37

De Tarot zit vol met symboliek. In hoeverre sommige symboliek er altijd al in heeft gezeten, weten we niet zeker maar is niet waarschijnlijk. De Tarot lijkt in de eerste instantie ontworpen als spel, als kunstzinnig cadeau ter ere van huwelijken van de hoge adel en misschien ter promotie van het Renaissance gedachtengoed. Wat we wel weten, is dat de occultisten die er sinds de 18e eeuw mee aan de slag zijn gegaan, er superveel hermetische en occulte symboliek in hebben gestopt. Eliphas Levi, Arthur Edward Waite, Paul Foster Case en Aleister Crowley zijn een aantal goede Tarot-bekenden die zich in het bijzonder hebben uitgeleefd.

Wanneer je het Rider-Waite-Smit deck goed bestudeert, zul je zien dat geen blaadje of pennestreepje per toeval is gezet! Sommige Tarotisten vinden het niet nuttig om al deze symboliek uit te pluizen. Anderen vinden het te ver gezocht en ongeloofwaardig. Ik vind het persoonlijk super leuk om te doen en het helpt mij ook echt bij de interpretatie van de kaarten. Ze komen voor mij zo meer tot ‘leven’.

In dit stukje wil ik graag een inzicht delen over de hoek waarin de staf van de Dwaas is gepositioneerd. Die is namelijk precies 37 graden! 37 graden is de gemiddelde ‘normale’ lichaamstemperatuur van de stoffelijke Mens. “Mens” lijkt dus een belangrijk keyword. Wanneer we de dit getal opzoeken in de naslagwerken over Gematria, komen we heel veel interessante associaties tegen die ons aan “De Dwaas” doen denken!

Lees verder “De Staf van de Dwaas en het getal 37”

Tarotkaart V De Hogepriester: Sympathiek of niet?

“Verwacht niet dat je de waarheid van anderen hoort, noch ziet, of in boeken leest. Zoek de waarheid in jezelf, niet zonder jezelf”

Pjotr Demjanovitsj Oespenski

Aan het begin van de cursus “Tarot & Jung” doe ik altijd een oefening waarbij de studenten één of meerdere tarotkaarten kiezen die ze ‘vervelend’, ‘moeilijk’, of ‘onsympathiek’ vinden. Alhoewel het natuurlijk per persoon verschilt, staat de Hogepriester steevast in de top 3 van onsympathieke kaarten (vaak samen met IV De Keizer en XII De Dood). Wanneer je dit op Jungiaanse wijze benadert, zou de verklaring kunnen zijn dat die antipathie niet van ons zelf is, maar van onze voorouders. Ze is in het collectief onbewuste terecht gekomen en dat is de reden dat wij erop een negatieve manier ‘op aanslaan’.

Zo is de Dood natuurlijk iets dat al teruggaat tot de oermens, een instinctief gevoel dat we het moeten vermijden en dat het gevaarlijk en eng is. De Duivel en de Hogepriester zijn kaarten die we over het algemeen minder sympathiek vinden doordat we meer dan 2000 jaar kerkgeschiedenis achter de rug hebben waarin we als collectief bang zijn gemaakt voor de Duivel. De Hogepriester doet ons denken aan de (Christelijke) geestelijken die veel macht hadden en ons in het gareel wilden laten lopen d.m.v. preken over hel en verdoemenis. Dogma’s, misbruik, mishandeling, straf, inquisitie… dit dragen wij – in het Westen in elk geval – allemaal mee in onze rugzak in het vakje ‘onbewust’. De behandeling die veel van onze voorouders hebben gekregen – met name vrouwen – is niet mooi! Ze zijn op zijn minst ernstig beperkt in hun vrijheid en ontwikkeling.

Lees verder “Tarotkaart V De Hogepriester: Sympathiek of niet?”

De Illusies van Bekers 7

“De hoogste rijkdom is die we verkrijgen door een waan, die inderdaad tot ons komt door een gave van God”

Plato (uit: “phaedrus” ca 360 v.Chr.)

De kleine arcana kaart Bekers 7 wordt ook wel eens de ‘Illusiekaart’ genoemd; Betekenissen die eraan worden toegekend zijn vaak negatief; Bijvoorbeeld het begeren van oppervlakkige zaken, verkeerde keuzen maken, in een droomwereld leven, iets lijkt te mooi om waar te zijn, illusies najagen. Maar wanneer je met de bril van Carl Jung naar de kaart kijkt, zit er nog een laag in deze kaart waarmee je een andere kant kunt belichten.

Lees verder “De Illusies van Bekers 7”

De Sleutel op de Kist Leggen

De cursus Le Petit Lenormand is weer van start gegaan en dat betekent dat we weer lekker bezig zijn met het uitpluizen van kaarten. Alhoewel de basisbetekenissen vrij eenvoudig te leren zijn, zitten er natuurlijk allerlei bijzonderheden aan de diverse combinaties van kaarten. Het is leuk om te kijken waar deze bijzondere betekenissen vandaan komen. Een goed voorbeeld is de situatie waarin in een legging de sleutel direct boven de kist terecht komt; Je gaat dan zoeken in de richting van financiële tegenslagen, armoede, weinig geld hebben of schulden hebben.

Lees verder “De Sleutel op de Kist Leggen”

X Het Rad van Fortuin en de Sfinx

Het Rad van Fortuin is in onze westerse cultuur al eeuwen verbonden met het besef dat alles constant verandert en in beweging is, kortom ‘het lot’. In de Tarot is het niet alleen ‘soms zit het mee, soms zit het tegen’; Het gaat er op het mondaine niveau ook over of je zelf in staat bent richting te geven aan je leven. Qua symboliek wordt er in diverse literatuur veel aandacht besteed aan de ‘dieren’ / ‘engelen’ in de hoeken van de kaart: De Stier, de Leeuw, de Adelaar en de Mens. Zij worden verbonden met de zodiakale tekens, de elementen en de figuren uit het bijbelse visioen van Ezechiël. Er is veel over geschreven en het is voor de meeste tarotisten een bekende symboliek. Veel minder is er te vinden over de ‘dieren’ in het midden: De Slang, de Sfinx en de ‘hond’ figuur (de Egyptische God Anubis). Waarom heeft Waite hier de Egyptische symboliek gemengd met de Christelijke? Waite was immers van mening dat de oorsprong van de Tarot NIET Egyptisch was; En wat symboliseert de Sfinx dan wel? Er is werkelijk een heel boek te schrijven over deze kaart. Maar hier wil ik eerst een klein stukje delen over de sfynx.

Lees verder “X Het Rad van Fortuin en de Sfinx”

Over een geheimzinnige graaf en het allereerste Tarot legpatroon

“Als iemand van plan was om aan te kondigen dat er nog steeds een oud Egyptisch werk bestaat, één van hun boeken die ontsnapten aan de vlammen die hun buitengewone bibliotheken vernietigd hebben, en die hun hoogste leringen over een aantal fascinerende objecten bevat . . . .  Zou je dan denken dat hij de lezers voor de gek hield?”

Antoine Court de Gébelin over de Tarot in ‘Le Monde Primitif’

Antoine Court de Gebellin (1725 – 1784) wordt gezien als de grondlegger van de ‘moderne’ esoterische Tarot. Zijn vader was predikant en in 1754 stond hij op het punt om zelf ook predikant te worden. Toch liep het anders want in 1771 trad hij toe tot een vrijmetselaars orde. Hij ging om met bekende en invloedrijke mensen zoals de schrijver Voltaire, beeldhouwer Houdon en de toenmalige ambassadeur van de VS in Frankrijk, Benjamin Franklin.

Lees verder “Over een geheimzinnige graaf en het allereerste Tarot legpatroon”

“Crowleyanity” en een andere kijk op Aleister Crowley

“I’m closer to the Golden Dawn

immensed in Crowley’s uniform

Of Imagery”

David Bowie, ‘Quicksand’ (1971)

Tijdens het schrijven van de cursus ‘Tarot & Jung’ stuitte ik op een PDF van een professor van de Universiteit van Gothenborg met een introductie over een studie naar het werk en gedachtengoed van Aleister Crowley. De schrijfsels van Aleister Crowley (1875 – 1947) – ‘The wickedest man in the world’, de ‘Godfather’ van het hedendaags satanisme, ‘The Beast 666’ – waren door credible filosofen, historici en theologen afgestoft en op een serieuze manier geanalyseerd. Alhoewel ik de Toth Tarot een prachtig deck vind, is het mij nooit gelukt om er echt goed in te komen. Eerlijk gezegd komt dat ook wel omdat ik vond dat Aleister Crowley echt een beetje gek was. Deze academici zetten Aleister Crowley echter in een heel ander daglicht! En nadat ik de essays had gelezen, keek ik er zelf ook heel anders tegenaan. Jung en Crowley hebben namelijk meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt….

Lees verder ““Crowleyanity” en een andere kijk op Aleister Crowley”