fbpx

Het Eerste echte Tarot Deck?

Alhoewel er eerder in de geschiedenis vergelijkbare ‘spellen’ en/of ‘kaartensets’ bekend zijn, is er over het algemeen overeenstemming dat de Tarot in de vorm zoals wij die nu kennen is ontstaan in de eerste helft van de 15e eeuw in het Italië van de Renaissance. Het eerste deck dat overeenkomt met de ‘huidige’ Tarot (van Waite), is de bekende “Visconti-Sforza” tarot geschilderd door Benefacio Bembo). Maar, waarschijnlijk ging hier nog een deck aan vooraf. Ook voor dit deck was Filippo Maria Visconti de opdrachtgever, maar de kaarten wijken iets af van de latere Tarot spellen.

Dit deck is het zogenaamde “Michelino deck ” (ook wel “Besozzo kaarten”) genoemd naar Michelino da Besozzo die de kaarten  heeft geschilderd. De opdrachtgever was zoals gezegd Filippo Maria Visconti en er zat een soort begeleidend schrijven bij van ene Martiano da Tortona. Deze Martiano heeft dus het allereerste Tarot boek op zijn naam staan!

Gelukkig maar, want de kaarten zijn helaas verloren gegaan. Maar de beschrijving is bewaard gebleven en dus kunnen wij ons een beeld vormen van hoe het eruit moet hebben gezien. De beschrijving dateert van rond 1424. De tekst heette oorspronkelijk “Tractaat over de vergoddelijking van de 16 helden” en was geschreven in het Latijn. In ongeveer 1470 is ze vertaald in het Italiaans. De tekst werd in eind jaren ’70 gevonden door Stuart Kaplan in de Bibliotheque Nationale van Parijs. Ik heb deze beschrijving van de 16 helden zo goed mogelijk proberen te vertalen in het Nederlands. Maar laten we eerst wat algemener kijken naar dit bijzondere Tarot deck!

Het Tarot deck bestond uit 60 kaarten met 16 Grote Arcana kaarten. Deze Grote Arcana kaarten waren allemaal afbeeldingen van Griekse & Romeinse goden. De Kleine Arcana kaarten bestonden uit 4 soorten vogels (dus nog geen bekers, staven, munten, zwaarden). Er waren in dit deck maar 4 hofkaarten.  Het kaartendeck is – voor die tijd – erg vooruitstrevend te noemen. Ten eerste door het feit dat het gaat over Griekse en Romeinse goden in plaats van Katholiek-liturgische afbeeldingen en symbolen. Maar het meest opvallende is toch wel dat 1 van de ridders een vrouw is!

Stukje uit het eerste echte Tarotboek van Martiano di Tortona
Het eerste “Tarotboek” van Martiana da Tortona

Het teruggrijpen naar het werk van de oude Grieken (en Romeinen) is typisch voor de Renaissance. Deze trend is in de tweede helft van de 14e eeuw begonnen, naar men zegt met de ontdekking van de tot dan toe verborgen gebleven brieven van Cicero op een zolder van een oude kerk. Het was de beroemde schrijver en dichter Francesco Petrarca (1304-1374) die deze ontdekking deed. Zijn naam zal nog terugkomen in verband met dit eerste Tarot deck.

Het Michelino deck is oorspronkelijk ontworpen als een spel. Dit is niet zo vreemd, bijna alle (Tarot) kaarten decks waren spellen. Bovendien stond Maria Filippo Visconti erom bekend dat hij graag spellen speelde. Hij was vermaard om zijn ‘spelletjesavonden’ die hij organiseerde in zijn kasteeltuin en hij was in het bijzonder gek op schaken. Het Michelino deck lijkt ook te zijn gemaakt als een soort schaakspel. Een beetje hypocriet was het wel, daar Visconti naar het publiek toe een felle tegenstander was van spelletjes. Vooral als het ging om gokspelen. Hij heeft indertijd als Hertog van Milaan meerdere verboden uitgevaardigd tegen het spelen van kaart- en andere spellen!

Vandaar dat de inleiding van het begeleidende boekje door Martiano da Tortona (zijn echte naam was Martiano Rampini maar ook bekend onder Marziano de Santo Alosio) een poging lijkt om de lezer (in het bijzonder Visconti) ervan te overtuigen dat dit spel niet zomaar een spel is. Het is een deugdzaam spel, iets waar je een beter mens van kan worden!

Tortona vraagt zich af of een deugdzaam man wel tijd zou moeten besteden aan het spelen van spelletjes om een beetje afleiding te hebben van de dagelijkse beslommeringen en het werk. In principe raadt hij dit af: spelletjes zijn kinderachtig en zonde van de tijd! De deugdzame mens moet zijn gezond verstand te allen tijde gebruiken en mag zichzelf niet ‘verliezen’ in spelletjes. Spelletjes leiden niet tot geluk en geluk is iets waar we allemaal naar streven niet waar?

Maar, zo schrijft hij, in dit geval is hij gestuit op een zeer bijzonder spel, geschikt voor serieuze mensen (mannen) met sterke karakters. Het spel schenkt aandacht aan belangrijke zaken. Op deze manier verdoe je je tijd niet maar heb je toch plezier! En het is vreugde en geluk waardoor het intellect – dat af en toe moe is geworden – kan worden hersteld! Wat zijn dan belangrijke zaken? Volgens Tortona zijn dit Deugden, Rijkdom, Reinheid en Plezier.

Het spel wordt gespeeld met een hierachie van deze belangrijke zaken, de 4 ‘ordes’ en het verheerlijkt de 16 vermaarde goden welke toonbeelden zijn van deugden en waardoor de speler gestimuleerd wordt deze deugden weer na te gaan leven. Elke orde heeft een god die aan het hoofd staat van deze orde. En die goden hebben op hun beurt weer 4 vogels onder zich, die verwant zijn met deugden van de overige goden die tot deze orde behoren.

Voordat we naar de beschrijving van de goden gaan, wil ik nog even terugkomen op Petrarca. Petrarca wordt gezien als de eerste Humanist en heeft zeer veel werk geproduceerd, voornamelijk gedichten. Zijn bekendste werk is het boek ‘Trionfi’ uit 1374. Dit is een verzameling van gedichten die hij in een periode van 20 jaar heeft geschreven en waarvan de vorm gebaseerd is op het oude Romeinse gebruik dat generaals en hun leger samen de krijgsgevangen en de kostbaarheden die ze hadden buitgemaakt op de vijand in een soort optocht groots werden binnengehaald in de stad (ik zie een Tarotkaart voor mij, jij ook?)

Het boek bestaat uit 12 hoofdstukken waarin allerlei allegorische figuren en goden worden verheerlijkt. Maar er is ook sprake van een hierarchie: elk personage ‘verslaat’ of troeft degene die voor hem komt af; Liefde wordt overtroefd door Kuisheid. De Dood wordt overtroefd door Roem. De Tijd (uitgebeeld door De Zon) verslaat Roem. De Eeuwigheid verslaat op zijn beurt weer De Tijd.

Voorstelling van Petrarca’s Triomf van de Eeuwigheid (bron: Wikimedia Commons)

Overige ‘spelers’ in het boek van Petrarca zijn Matigheid, Eer, Goddelijkheid, Macht, Geluk, Cupido, Lust, Verandering, De Zegewagen, Het Rad van Fortuin en 3 Schikgodinnen. Hmmmm hier kun je zeker al wel een vergelijking trekken met een aantal Tarotkaarten in het Tarot deck van Waite/Smit! 1 van de goden in het Michelino deck is “Daphne”, niet echt een god maar een karakter uit het werk van Petrarca.

Er zijn dus aanwijzingen dat het werk van Petrarca misschien als inspiratie heeft gediend voor het Michelino deck. Zelf ben ik van mening dat Filippo Maria Visconti waarschijnlijk inhoudelijk gezien niks van doen heeft gehad met de vele Tarot Spellen die aan hem en zijn schoonzoon Francesco Sforza (1401 – 1466) worden toegeschreven, behalve dan dat hij/zij ze gefinancieerd hebben. Maar dat is weer stof voor een ander stukje.

De liefhebber kan hieronder de vertaling van de beschrijving van de grote Arcanakaarten uit het Michelino deck lezen en wie weet … een deugdzamer mens worden .

Beschrijving van de goden uit het Michelino deck

Volgens de spelregels zijn de 16 goden gerangschikt van “hoog” naar “laag”. In de tekst spreekt Martiano telkens in de “ik” vorm, dus “ik vind dat god zus en zo op deze plaats hoort”. Daarmee lijkt het alsof het Martiano is die het deck / spel heeft bedacht. Verder heeft het een sterke astrologische inslag, dat komt omdat men in de middeleeuwen probeerde om de astrologie van de hemel te verbinden met de geomantiek van de aarde. Men koppelde aan elk terragram een planeet.

Het deck is verdeeld in 4 groepen. Elke groep wordt gerepresenteerd door een vogel. De groepen hebben ook een rangorde. De groepen zijn:

  1. Deugden: de Adelaar (goden: Jupiter, Apollo, Mercurius, Hercules)
  2. Rijkdom: de Phoenix (goden: Juno, Neptunus, Mars, Aeolus)
  3. Reinheid: de Tortelduif (goden: Pallas, Diana, Vesta, Daphne)
  4. Plezier: de Duif (goden: Venus, Bacchus, Ceres, Cupido)

1.     Jupiter

Jupiter was de koning van Athene in de tijd dat de mensen nog geen beschaving kende. Jupiter maakte de eerste regels en wetten, institutionaliseerde het huwelijk en zorgde voor een gestructureerde maatschappij waarin de mensen in vriendschap met elkaar konden leven. Hij liet de mensen tempels bouwen voor de onsterfelijke goden en gaf ze alle dingen waar ze om vroegen (mits het goede dingen waren).

Hij was ook de uitvinder van de oorlog, waardoor de reuzen verslagen konden worden die een loopje namen met de goden. Hij is de hoogste god en alle mensen aanbaden hem. Hij zat op een troon van sterren met koninklijke emblemen. 4 sterren boven hem die hem begeleiden. Aan de rechterkant fonkelt de Rede die de mensheid dirigeert en begeleidt, die hij gebruikt om onwetende mensen te verlichten en kennis te geven zodat zij de nieuwe leiders kunnen worden.

Aan de linkerkant het licht waarbij hij de onaantastbare wetten voor de mens heeft geschreven en waarbij hij beslissingen neemt over de mensheid die door de mensen zullen worden gekoesterd. Dit wordt bewaakt door gelijkheid. Beneden rechts zit de ster van Mars, die Jupiter los laat als de “ waakhond” van de maatschappij. Links een bliksemschicht die de heilige wetten beschermt tegen gewelddadige mensen

2.     Juno

Dochter van Saturnus, vrouw van Jupiter. Ze fungeert als een soort Maria: een doorgeefluik voor de mensen om tot te bidden en zij geeft het dan door aan Jupiter. Ze is beschermvrouwe van de bruidjes en de maagden. Ze heeft een mooie jurk en een sluier op haar hoofd.

Ze is de godin van hogere sferen: dit zie je aan het aantal kronen. Ze heeft een mooie maar gevaarlijke vogel die bedekt is met veren met ogen erin, want de rijken zijn opgedirkt maar gevaarlijk en iemand die heerst heeft vele ogen nodig om over kostbaarheden en aardse zaken te waken. Ze krijgt een regenboog toebedeeld, mooi maar deze verdwijnt zo snel als ze is verschenen…

Juno en Jupiter van Annibale Caracci (1560 – 1609)

3.     Pallas

Ook Minerva genoemd, “ uitvindster” van de olijf. Ze is maagdelijk en een meesteres van allerlei kunsten: spinnen, weven, het vervaardigen van strijdwagens en allerlei dingen die van hout zijn. Vaardigheden die ze de mensen heeft gegeven om ze te assisteren en te begeleiden; “Nuttige” zaken waar de mensen verder mee kunnen komen en die het intellect van de mensen scherper maken. Pallas is volgens vele poëten en schrijvers de wijste van alle goden en geboren uit het hoofd van Jupiter. En zij hebben een punt, want elke vorm van arbeid, of het nou een klus of taak is, of politieke actie of een zakelijke onderneming: alles heeft een oorsprong vanuit Jupiter.

Haar hoofd is bedekt, omdat het werk van de filosofen ook niet zo overduidelijk in 1 keer te herkennen zijn. In haar rechterhand houdt ze een olijftak die symbool staat voor de vrede en die ze zal geven als tijdens een debat iemand twijfelt aan het bestaan ervan. Pallas is delicaat en kalm in haar bewegingen. Haar mantel is vloeiend en bestaat uit veel lagen en verschillende kleuren, omdat de woorden die wijzen spreken veel interpretaties kunnen hebben. Ook verschilt het per tijd of eeuw wie deze wijzen zijn. De tijd waarin we leven heeft de wijzen die we nodig hebben op dat moment.

Ze houdt een schild omhoog waar het enge monster Gorgon op staat. Ook heeft ze een Romeins Clippeus schild, want elke wijze heeft zijn wapens en moet kunnen vertrouwen op een goede verdediging.

4.     Venus

Gouden Venus, perfect gelijkend op de morgenster is gezeten op de 4e plaats. Aan haar zeer elegante vormen kun je onmiddellijk zien dat ze een godin is; Volgens de wet der natuur bracht ze mannen en vrouwen samen en voegde er een vleugje plezier aan toe. Het is natuurlijk -om het voortbestaan van de menselijke soort te garanderen –  een noodzakelijk goed dat ze dit heeft gedaan.

Maar na een tijdje had ze geen zin meer zich aan de wetten der natuur (of elke andere wet) te houden en legde zich toe op alle soorten van plezier (maar met de nadruk op liefdesaffaires). Ze spoorde de geliefden aan, verzadigd door Ceres en Bacchus, om te feesten en te genieten van muziek, dans en allerlei baldadigheid. Venus wordt gezien als de grote moeder en de godin van de liefde. Ze had altijd al een zwak voor liefdeskoppels waarvan de geliefden een totaal verschillend karakter hebben. Dit is de reden dat ze Cupido het leven heeft geschonken. Haar geliefden konden uiteraard niet vertrouwen op een gunstig gestemde Venus en zo te hopen van de liefde te kunnen genieten;

Hierom is het zo, dat men alleen in een bui van (voorbijgaande) somberheid gunsten, bescherming en plezier aan haar kan vragen. En als je toegewijd bent aan de liefde, dan toon je je dankbaarheid aan haar wanneer je van de mooie dingen hebt mogen genieten. In de antieke oudheid was het niet toegestaan om jezelf veel plezier te gunnen; Ook al stelt Epicurus dat plezier het hoogste goed is, het gaat hierbij niet om plezier om het plezier zelf; Het gaat om goede en nuttige plezierige dingen waar deugd uit voortkomt en goed zijn om na te jagen.

Venus is baldadig en toont borst(en), armen en blote knieën waardoor men sneller wordt verleid om lief te hebben. Met een lynx pels losjes om zich heen geslagen gaat ze door het bos met een gespannen boog en een volle pijlkoker, klaar voor de jacht op sombere zielen en deze te verwonden.

5.     Apollo

5e in rang die wapens combineert met wijsheid en woorden. Hij versloeg de python en hielp Jupiter de reuzen te verslaan. Hij is god van geneeskunde en heeft mensen kruiden en medicijnen gegeven zodat ze kunnen genezen. Apollo is de god van de divinatie en de wijsheid. Degenen die de toekomst voorspellen staan onder zijn bescherming. Apollo is ook de uitvinder van het lied en de componist van de stem. Dankzij hem worden ook gedichten en poëzie geschreven. Dankzij zijn hulp krijg je een lauwerkrans voor je werk. Delphi is in zijn naam gebouwd. Hij is de baas van de 9 muzen.

6.     Neptunus

Een illustere god, zoon van Saturnus en Ops. Hij heerst over de zee en de duizenden mooie eilandjes die erin liggen. Neptunus is de voogd van de mensen en gaf hen allerlei praktische weetjes zodat de mensen handel konden drijven en met elkaar konden communiceren ook al wonen ze ver van elkaar vandaan en spreken ze niet dezelfde taal.

Hij zorgt ervoor of, en welke “ vreemde” gebruiken men van elkaar mag leren. De mens heeft geleerd zich te verdedigen met ijzeren schilden en wapens door naar de schalen van zeedieren te kijken. De schildpad gaf hen het idee voor daken op de huizen. Maar ook boten en nog vele andere handige uitvindingen komen van Neptunus. Hij heeft een drietand die de drievoudige kenmerken van water representeren: koud, nat en transparant.

7.    Diana

Geboren uit Jupiter, zuster van Phoebus. Diana is de maagd en de godin van de bossen en de bergen. Ze heeft een sneeuwwitte huid en haar voorkomen en manier van praten is altijd bescheiden. Dus neem plaats op de 7e troon en voel de schittering van kuisheid en elegantie. Je zult wonen in een rijk houten huis en je zult snel zijn om er weg te kunnen vluchten. Met pijlen heb je macht over de wilde beesten, die jou volgen en vergezellen. En Venus staat hier ver vanaf dus moet je een keuze maken.

De maan hoort bij Diana, in haar koude stralen worden de conflicten met Venus rechtgezet. Diana rijdt in een gouden strijdwagen met twee herten ervoor. Ze draagt een witte mantel. Ze rijdt door het bos met pijlen en boog, om te jagen of omdat de stralen van de pijlen ‘ s nachts het bos verlichten. Ze wordt aangetrokken door wilde dieren, of omdat ze zo van jagen houdt, of omdat de maan zijn tocht langs de planeten zo snel afmaakt. Diana wordt beschreven in een drievoud, namelijk de 3 gezichten van de maagd Diana. De herten hebben gouden geweien die je kunt zien als de stralen van de zon die licht veroorzaken doordat ze gereflecteerd worden door de maan.

8.    Bacchus

Bedekt met wijnranken en met haar omhuld met bladeren, neemt Bacchus de achtste plaats in. Het is fantastisch dat de tijgers de strijdwagen niet vertragen en ook niet al te haastig laten gaan; Bacchus zit klaar met zijn wandelstok om ze te corrigeren mochten ze uitglijden.

Deze god was oorspronkelijk de planner van wijnstokken en hij gaf aan de mens een zeer praktisch gebruik hiervan. De hele wereld is door dit geschenk verwarmd. Het zijn voornamelijk oudere mannen die hem vereren, zoals sinds weleer toen de oude Silenius een overtuigende ode aan Bacchus bracht, die erop neer kwam dat niets het waard was om te planten, tenzij het onder het toeziend oog van Bacchus gebeurde.

De verschijning van Bacchus is zeer mooi: zijn huid is erg blank. Vanuit het onweer dat zijn moeder Semele trof, is hij in het licht getrokken waarna hij werd aangevallen door zijn vijand Juno. Maar de machtige (Bacchus) ontkwam aan haar vijandigheid en werd verstopt tussen de ranken en klimop zodat Juno niet bij hem kon komen. Omdat haar bittere en vijandige hitte het fruit dat in deze ranken verscheen zou vernietigen, werd het bedekt met bladeren. Bacchus ziet er altijd jeugdig uit, want hij verliest zijn kracht nooit naarmate hij veroudert. Hij draagt een wandelstok.

Hij wordt ook “LIBER” genoemd, omdat, wanneer hij regeert de mensen onbelemmerd en zonder zorgen zijn. Omdat dronkenschap soms leidt tot een wildheid zoals tijgers hebben, zijn het twee tijgers die zijn strijdwagen trekken. Als overwinnaar van India, maakt hij vaak de inspannende tocht naar de Parnassus omdat die grootse berg rijk is aan wijnranken.

9.    Mercurius

Een middelste plaats… Mercurius sust en bemiddelt. Hij kalmeert vaak een boze Jupiter en pakt dan de bliksemschicht tijdelijk van hem af. Mercurius gaf de eerste taal en wetten aan de Egyptenaren. Mercurius is welbespraakt en kan zichzelf het beste uitdrukken van alle goden. Hij kan met zijn stem en woorden zorgen dat soldaten die aan het vechten zijn hun wapens neerleggen en elkaar omhelzen en vriendschap sluiten. De zither (een soort luit) die aan Apollo toebedeeld wordt, is door Mercurius uitgevonden.

Hij heeft gevleugelde sandalen. Mercurius is de vertaler van de goden omdat hij veel geheimen en verborgen acties van de goden aan de mensen heeft verteld.

Mercurius en Pallas van Jan Boeckhorst
Minerva beteugelt Pegasus met de hulp van Mercurius, schilderij van Jan Boeckhorst (1604-1668). Bron: Paul Hermans, Wikimedia Commons

10.    Mars

De god van de oorlog. Hij is wild en brutaal. Hij had geen vader, maar zou zijn verwekt door Jupiter die hem niet toestond “gelijk” aan hem in de hiërarchie te staan tenzij hij zichzelf zou bewijzen en onoverwinnelijk bleek te zijn. Omdat Mars de wereld niet mocht verwoesten vroeg hij aan de hemelgoden of hij dan in elk geval over een klein stukje dat hij leuk vond mocht heersen.

Dat mocht en dus, vanuit een braamstruik liet hij woest conflicten oplaaien. Hij onderwees militaire discipline en stelde wetten van de oorlog op, bijvoorbeeld de wet dat deserteurs gedood moeten worden. Hij leerde mensen dat ze moedig moesten zijn en alleen voor overwinning moesten gaan, want verslagen worden is hetzelfde als sterven. “ make war not peace” was het devies. Hij wilde alleen soldaten met lef en leerde ze om meedogenloos te zijn en juist te gedijen wanneer ze honger en dorst hadden. Hij tooide de hoofden van de soldaten met bloemen en lauwerkransen als kronen. Het “ Marcheren” heeft hij uitgevonden omdat Mars de soldaten wilde leren niet halsoverkop en kris kras aan te vallen maar in een bepaalde volgorde / kolonie. Zelf was hij naakt en gaf niks om kleding of versierselen maar de paarden en de wapens zijn altijd spik en span.

11.    Vesta

Zij is de meest bescheiden van alle goden en heeft geen lof of aanbidding nodig van de mensen. Zij is altijd bezig met de heilige riten van de goden en zelfbezinning & meditatie. Ze heeft de geloofsbelijdenis aan de mensen gegeven zodat mensen zich niet te veel laten beïnvloeden door de wereldse zaken om hen heen en religie geïnstitutionaliseerd.

Ze is eenvoudig en puur en laat d.m.v. Een weegschaal zien dat alles tijdelijk en veranderlijk is. De dingen die je hier, in het tijdelijke, begeert zijn vergankelijk en je zult beter je gedachten op andere dingen richten. Vesta beticht het menselijk ras van waanzin, omdat zij met zoveel gretigheid allerlei wereldse zaken en tijdelijke grillen & modes – hoe slim ze ook zijn – najaagt. Deze zaken blijken naderhand bedrieglijk en de mensen raken gefrustreerd door valse hoop en desillusies.

Vesta adviseert de mens dan ook deze verlokkingen te vermijden alsmede zo veel andere zaken die een deugdelijk leven in de weg staan. Vergeleken met haar lijken de sterren waardeloos. Zij is de meest bescheiden en eenvoudigste van iedereen. Het advies van Vesta is, om gedurende het leven geen oppervlakkigheid, angsten, carrière of de dood na te jagen, maar om goede hoop, vreugde en kalmheid te koesteren.

12.    Ceres

Verzorgende en voedende Ceres, aan wie we eikels, borstelige bosvruchten en roterende oogsten te danken hebben komt op de 12e plaats. Haar vader is Saturnus en haar moeder is de koningin van Sicilië.

Het viel haar op dat vruchtbare landbouwgrond alleen maar doornstruiken voortbracht en dus bedacht ze allerlei gereedschappen om het land te bewerken. Ze leerde lompe mannen om het land te verbouwen, door eest het land onder hen te verdelen en vervolgens de varens en het in de weg zittende struikgewas te verbranden. De mannen ploegden de grond om en de vrouwen zaaiden haar in. Ceres leerde de mensen in welke maanden de grond het beste kon worden gebruikt en hoe het best met variatie gezaaid kon worden. Toen zag je eerst groene gewassen opkomen, en even later gloeide elk veld van rijp graan. Dit alles schonk zij de mensheid.

Maar de mens toonde haar geen dankbaarheid meer naarmate dit alles gewoon werd. We worden gelukkiger wanneer we de geschenken van Ceres en Bacchus met mate tot ons nemen. Ceres heeft er ook voor gezorgd dat het vee mee hielp met omploegen van de grond. Ceres houdt een brandende toorts in haar hand, omdat de boeren de grond teisteren met vuur. Jaarlijkse offers worden aan Ceres gebracht omdat ze de aarde heeft opgedragen gewassen voort te brengen hoe en wanneer de mens dat wil.

13.    Hercules

Dappere Hercules, het thuisland Thebe heeft veel aan jou te danken, onverslagen held. En niet alleen Thebe, maar ook anderen die jij hebt geholpen. Je ging zonder vrees op elk land af waar onrust heerste, behaalde immer de overwinning en kwam altijd machtiger en sterker terug. Je was niet bang voor wilde beesten, dus ook van waar hun geweld een bedreiging vormde, keerde je terug met glorie.

Gezeten in de strijdwagen lauwert de god Augustus je 3 keer. En Julius Ceasar 5 keer. Occasio heeft Hercules 12 keer gelauwerd. Als kind heeft hij reeds de tweeling-slang verdreven, zodat de melkweg zou blijven bestaan. Er wordt gesuggereerd dat zijn vader Jupiter is en dat hij daardoor gezegend was met glorieuze excellentie en op die manier als kind al de kracht en het vertrouwen kreeg in zijn eigen geest. De sterkste van alle goden, een held is hij.!

Door zijn intelligentie en fysieke kracht versloeg hij de zevenkoppige Hydra van Lerna, waarvan er telkens als er een hoofd was afgehakt, er meerdere voor teruggroeide. Hij won zijn moederland terug dat al die tijd verlaten was geweest doordat het door dit vreselijke beest geteisterd werd. De beer, toen Melaneus. Hij overwon de 3 geborenen van Spanje. Gerionus, Achelus (met zijn hoorn op zijn voorhoofd) en Avulsus. Hij versloeg en vermoordde Cacus, van wie het huis altijd warm was van mensenbloed op de berg van Avenius. Busiris van Libië, Antheus van Mauritanie. En de landen, die door Hercules bevrijd waren van deze verschrikkingen, wijdden tempels aan de heilige Hercules. Hij onderwierp de wilde bende van de Centaurs volledig. Dit is slechts een korte samenvatting van de bekendste heldendaden die zijn bezongen in de gedichten van de poëten.

Hercules is te herkennen aan zijn wilde voorkomen, hij is erg slordig wat betreft zijn kleding. Maar toch ook delicaat door de lauwerkrans om zijn hoofd. Over zijn schouder draagt hij de huid van de Nemeische leeuw als een monumentaal teken van zijn kracht en die hij stroopte met een onverschrokkenheid die bovenmenselijk is. De Stimphalis die met pijlen doorboord is, ligt aan zijn voeten. Met zijn buik groot van gulzigheid en zijn klauwen gespreid als die van een vogel, want zelfs de meest roofzuchtige piraten sterven op dit eiland (strofades).

De drievoudige Tartaanse hond, die heer en meester is van dit gebied werd door Hercules in ketenen vanuit de hel in het licht gesleept en daarmee werd bewezen dat de drievoudige aanname over geluk fout was en dat hij de weg naar de eeuwige roem niet volgde voor het geld of de faam maar dat deugd en hard werken is wat hem drijft. Hij zorgde voor een vredevolle wereld en opende de deur naar de hemel waarmee hij de 13e stoel bij de goden innam.

14.    Aeolus

De koning van de wind en de lucht komt op de 14e plek. Hij heeft een vinger in de pap in het rijk van Neptunus: hij kalmeert de golven of doet ze juist wild opschuimen. Zijn commando kan de wereld veranderen in aanblik; Hij kan heuvels wit maken en de aarde laten rillen van de kou. Hij kan vlaktes vies maken. Maar hij kan ook voor een kalme (lente)lucht zorgen waarin vogeltjes blij fluiten, waaronder de heuvels groen worden en met bloemen begroeid en dan voelt elk levend wezen zich geroepen om liefde te zoeken en te paren.

Hij is de god van de wolken en de hagelstenen. Hij heeft de macht om het land midden op de dag donker te doen worden. Hij is door Jupiter aangesteld om te resideren op het winderige eiland Aeolus in de Thyreense zee vlakbij Sicilië. Zijn troon is tussen de kliffen en rotsen van het eiland. Door met zijn scepter te zwaaien kan hij een storm ontketenen, omdat hij meester is van de lucht. Hij kan de toekomst voorspellen.

15.    Daphne

De befaamde van Thessalla en het licht van haar moederland. Daphne, wier vrouwelijke schoonheid sindsdien nooit geëvenaard kon worden. De natuur heeft al het goede en goddelijke perfect in haar samengebracht. Ze is niet alleen mooi, maar heeft ook veel kracht in zichzelf weten te verzamelen waardoor ze een zeer elegant karakter heeft. Ze was zo perfect, dat zelfs Phoebus haar begeerde. Hij probeerde haar te verleiden, wat niet zo moeilijk zou zijn want Phoebus was een nobele en knappe minnaar Maar het hart van Daphne was onverzettelijk. Ze wilde niet toegeven aan vluchtige en tijdelijke pleziertjes en lust, iets dat bijna onmogelijk is voor een aardse sterveling

Apollo en Daphne door Piero del Pollailo (1441–1496).
Bron: Sailko, wikimedia commons

16.    Cupido

Tot zover de insignes van de goden. Een goddeloze en onstuimige jongen gaat aan deze hoge raad toegevoegd worden; Dit lijkt onredelijk, maar zo eindigt de orde van dit spel. Dit is de god van de liefde, niet door zijn titel, maar door zijn grote macht. Zo groot dat hij zelfs de wijze antieken liet dwalen. Deze jongeling is in staat om iedereen aan hem te laten gehoorzamen, goedschiks of kwaadschiks.

Toch is hij een hooggeborene: zijn ouders zijn Venus en Mars. Cupido is slim en verfijnd, gevleugeld en hij heeft in de eerste instantie een sympathiek voorkomen. Maar hij is erg ruw en wild van aard. Onmiddellijk na zijn geboorte werd hij gezoogd door de wildste tijgers. Met de delicaatheid van zijn moeder, maar wel bewapend, was zijn doel om snel & wendbaar te worden; Vooral als hij klusjes probeerde te ontlopen, dan verstopte hij zich onder de gebloemde en bladerrijke guirlandes waar de gouden kleur gemixt werd met het groen. Hij rustte dan uit in de schaduw, waarvandaan hij gouden pijlen afschoot. In de eerste instantie was zijn doel alleen lichte wonden aan te brengen.

Hij beïnvloedt geliefden en onderwerpt de betrokkenen zo steeds meer aan verlangen naar wel 1000 soorten heerlijkheden. Ondertussen smijt hij brandende toortsen in de harten van de minder fortuinlijke geliefden en ziet hen als pionnen in een spel: hij brandt, martelt, teistert en put hen volledig uit. Hierdoor voelt hij zich heer en meester. Niets zal van hem kunnen winnen: gebeden noch tranen van geliefden kunnen hem bewegen tot compassie en er is niets dat hem kan temperen.

Wanneer je zijn verwondingen hebt opgelopen, zal er geen kruid bestaan om ze te helen. De aard en de vormen van de wonden zijn echter prachtig. Cupido gaat eerst te werk via de ogen. Vervolgens gaat hij met behulp van de andere zintuigen dwars tegen het intellect in om tot slot de grootste list van allemaal te gebruiken: hij krijgt de ziel aan zijn kant zodat het laatste wat het intellect nog kan herkennen genegeerd wordt en de ziel – die eerst vrij was – gevangen is. Het is echter wel mogelijk, al is het met grote moeite, om je nek uit dit juk te houden; Wie deze ongemakkelijke en gewelddadige ziekte wil vermijden, moet reeds aan het begin zorgen dat hetgeen wat aan de ziel gepresenteerd wordt belemmerd wordt. Dus dat ze niet misleid wordt door verrukkelijke beelden. Evenmin moet men toestaan dat de geest – die erg op vrijheid gesteld is – onder het juk komt te zitten van deze gênante dienstbaarheid.

Cupido heeft een zeer jong gezicht, aangezien vele mensen een jonge leeftijd zouden willen hebben. Hij wordt vliegend afgebeeld, om aan te tonen hoe instabiel de geliefden zijn. Hij is omgordend met harten, omdat hij de overwinning op de mensenharten viert. Hij is naakt, omdat geliefden enkel elkaar begeren. Met een vol geladen boog schuimt hij hemel en aarde af, baldadig en met schaamteloos verlangen. Met armen, verderfelijk voor zowel de goden als de mensen – waar zelfs Jupiter niet aan kan ontsnappen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.