fbpx

Zoveel Tarot decks, zoveel Yods: De Toren

Tarotkaart de Toren uit 7 verschillende Tarot decks

Op een aantal kaarten in de Tarot kun je ‘yods’ vinden. De Yod is de tiende Hebreeuwse letter en betekent ‘de creatieve hand van God’. De Yod als letter wordt door occultisten die de Golden Dawn als systeem volgen toegekend aan kaart IX de Heremiet. De yod staat op een aantal kaarten afgebeeld: De Azen, de Toren, de Maan en op sommige decks ook op de Zon. Daar representeert het een ‘goddelijke vonk’. Over de Yod kun je meer lezen in het artikel ‘To Yod or Not‘, hier wil ik graag dieper ingaan op het aantal Yods dat op Tarotkaart ‘De Toren’ voorkomt. Dit verschilt namelijk per deck en dat is geen toeval! Elke occultist had eigen redenen om precies dat aantal Yods op de kaart weer te geven. Ik heb er een paar op een rijtje gezet voor decks die ik zelf bezit, maar er zijn er vast nog veel meer verschillen!

Eén van de grote ‘peilers’ van de Tarot is de Kabbalah. Het idee is, dat elke grote Arcanakaart correspondeert met een letter uit het Hebreeuwse Alfabet en een pad in de Levensboom. Daarnaast speelt ook de numerologische waarde (Gematria) een belangrijke rol. Op de afbeeldingen van de kaarten zijn ‘aantallen’ van dingen (vb. aantal bomen, aantal vogels, aantal stukjes fruit in de boom etc.) geen toeval; Over elk detail is nagedacht en achter alles zit symboliek! Dit is dus ook het geval bij het aantal Yods.

Zoals met alles, verschilden ook occultisten van mening over wat volgens hen de ‘logische’ verwijzingen waren. Ik heb voor een aantal decks de yods geteld en in een overzichtje gezet:

Overzicht van het aantal yods per tarotkaart voor de volgende tarot decs: Waite, Wirth, Belline, Paul Foster Case, Marseille (Marteau), Marseille (Dodal) en Marseille (Kris Hadar)

Je ziet dat dit nogal verschilt per deck; We weten van Waite en Paul Foster Case wat hun motivatie was, omdat zij veel geschreven hebben over de Tarot en de Kabbalah. Maar ook voor de andere decks kun je met behulp van de Gematria en de Kabbalah een onderbouwde gok doen. Het is ontzettend leuk om hierin te duiken. Want niet alleen het aantal Yods heeft een betekenis, ook de manier waarop ze zijn gerangschikt! Laten we het proberen uit te werken voor Tarotkaart XVI De Toren.

De Yods op Tarotkaart ‘De Toren’

We kunnen de volgende waardes (van aantal Yods) vinden in de Toren als we de zeven decks uit het lijstje hierboven vergelijken: 16, 20, 22, 37 en 40.

Waite-Smith en Paul Foster Case

Op de kaarten van Waite-Smith en Paul Foster Case tellen we 22 yods. Waite en Case waren het over het algemeen met elkaar eens (een unicum in de wereld van de occultisten ).

Op allebei de kaarten verwijzen de 22 Yods naar de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Aan de rechterkant van de Toren tellen we 10 Yods en aan de linkerkant 12 Yods. Bij Paul Foster Case is ook de toren zelf gemaakt van 22 lagen metselwerk; De 10 Yods aan de rechterkant zijn bij Paul Foster Case duidelijk gerangschikt in de vorm van de levensboom. Hij zegt over deze kaart:

“In tegenstelling tot de tweeëntwintig lagen metselwerk, worden tweeëntwintig Hebreeuwse Yods getoond, die aan weerszijden van het gebouw in de lucht hangen. Deze vertegenwoordigen de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet en de krachten die daarmee overeenkomen. Tien, aan de ene kant van de Toren zijn gerangschikt in de vorm van de Boom des Levens. Ze vertegenwoordigen de elementaire en planetaire letters. De twaalf aan de andere kant stellen de twaalf dierenriemletters voor. Ze hangen in de lucht, om aan te geven dat de krachten die ze symboliseren op geen enkele fysieke basis rusten”.

De Hebreeuwse letter ‘Peh’ die aan de Toren wordt toegekend betekent letterlijk ‘de mond als instrument voor de spraak’. Wat onze mond ingaat is voeding voor ons lichaam, maar wat onze mond uitkomt is voeding voor de geest. Vandaar dat alle letters van het Alfabet – die tezamen spraak mogelijk maken – toepasselijk zijn bij de Toren. Dat het niet allemaal zo mooi is, kun je opmaken uit het verhaal van de Toren van Babel, een analogie die goed zichtbaar is in deze Tarotkaart. Kabbalisten kennen dan ook de tegenstellingen ‘Gratie en Zonde’ toe aan de letter ‘Peh’ omdat het meestal of het één, of het ander is dat uit je mond komt :-). Die tegenstelling zit ook in de Tarotkaarten: De Chaos van de Dwaas (22) vs de structuur van de Keizer (2+2 = 4)

Mars is de planeet die hoort bij Peh en die heerst over het sterrenbeeld Ram (IV de Keizer) en Schorpioen (XIII De Dood). Allebei verwijzen ze naar het getal 4. Wanneer je er een Gematria boek op na slaat, kun je lezen dat de 22 verwijst naar de omheining van de cirkel die de archetypische wereld voorstelt, alsmede de voleinding van een cyclus of manifestatie. Er is een fase die – nogal abrupt in dit geval – ten einde komt, waarna er weer iets nieuws kan beginnen. Dit speelt zich in de Tarot natuurlijk voornamelijk af in de (archetypische) binnenwereld, waar je ideeën, normen, waarden, denkpatronen en geloofssysteem flink overhoop worden gegooid!

Oswald Wirth

Op de Toren van Oswald Wirth lijkt het makkelijk: 16 Yods die waarschijnlijk corresponderen met het getal 16 van de kaart zelf. We houden even in gedachten dat 16 kan worden weergegeven als 4 x 4 of als grondtal 2 met exponent 4. In de Gematria heeft het woord voor de plant ‘Hysop’ getalswaarde 16. Dit staat in de oude bijbel symbool voor zuiveren, (grondig) reinigen, verwijderen, elimineren van onzuiverheden. De meest belangrijke (geestelijke) zuivering krijgt ook getalswaarde 16. Het woord ‘zij’, de vrouwelijke verbindende kracht gelinkt aan ‘Gimel’ de derde letter in het Hebreeuwse alfabet die in de Golden Dawn wordt toegekend aan kaart II De Hogepriesteres. Je zou kunnen zeggen ‘vrouwelijke wijsheid of vrouwelijke intuitie. De tegenstelling is juist het woord voor vernietigen, weergeeft. Laten we er niet teveel over uitweiden maar het even in ons achterhoofd houden.

Hebreeuws woord voor Hysop, de zuiverende plant (Ezob)
Hebreeuws woord voor Hysop
Hebreeuws woord voor 'zij', vrouwelijke kracht die zuivert, loutert.
Hebreeuws woord voor ‘zij’,

Marseille: Jean Dodal

Het Marseille deck van Jean Dodal dat oorspronkelijk in 1701 in Marseille was geproduceerd en in 2007 door Jean-Claude Flornoy gerestaureerd is, toont maar liefst 40 Yods op de Toren.

Tarotkaart 16 De Toren uit het deck van Jean Dodal (gerestaureerd door Jean-Claude Flornoy)

Het getal 40 is een interessant getal. Zo is het in de bijbel het aantal dagen dat het regende en onweerde tijdens de grote vloed. 40 is ook de getalswaarde van de letter MEM, die wordt toegekend aan tarotkaart ‘de Gehangene’. Mem wordt toegekend aan het element water. En representeert aan de ene kant de bron, fontein van het leven, baarmoeder. Moeder komt hier ook vandaan.

Getalswaarde 40 zien we in woorden die ‘bevrijder’ of ‘messias’ betekenen.

Maar tegelijkertijd zijn er veel woorden met getalswaarde 40 die gaan over wegnemen, vernietigen, plunderen, zondigen, beschadigen, corrupt handelen, pijn, zorgen.

Aan de rechterkant zien we 22 yods, die corresponderen met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet zoals net besproken. Aan de linkerkant staan de 16 yods die overeenkomen met het getal van de kaart. En bovenin, in het midden zie je nog 3 yods staan. Die verwijst naar de letter ‘Gimel’ gelinkt aan kaart II de Hogepriesteres. ‘Gimel’ betekent letterlijk kameel en staat symbool voor verandering en verbonden met 16 doordat de letter is opgebouwd uit onderdelen die getalswaarde 16 in zich dragen. Hoe dat precies zit, is weer voor een ander stukje, zuiverheid/zuiveren zijn de key woorden om te onthouden.

Marseille: Marteau en Hadar

Twee Marseille decks hebben 37 yods. Dit zijn die van Paul Marteau (1930), een Grimaud erfgenaam en Kris Hadar (1996). Zij hebben duidelijk hetzelfde historische deck gerestaureerd 😉

De Gematrische waarde van 37 kwam ook aan bod in De Staf van de Dwaas; 37 graden is de lichaamstemperatuur van de mens. De numerieke waarde van Alah. 37 wordt veel gebruikt in namen en uitdrukkingen van Jezus. Jezus noemt zichzelf 37 keer mensenzoon in de bijbel. 16 yods aan de linkerkant, verwijzen naar het nummer van de kaart. Aan de rechterkant staan 19 yods. De Maan ligt voor de hand, er zijn veel woorden die de gematrische waarde 19 krijgen en die te maken hebben met ‘donker’, ‘Zwart’, ‘Leegte’ en ‘Chaos’.

Grand Tarot de Belline

In het Grand Tarot van Belline zien we 20 Yods. Dit deck lijkt een soort mengeling van het werk van Jean Baptiste Aliette en het Marseille deck. Het wordt toegeschreven aan Jules Charles Ernest Billaudot a.k.a. Mage Edmond.

Tarotkaart 'De Toren' uit het Grand Tarot de Belline deck

Het Grand Belline Tarot heeft buiten het kleine foldertje in het deck niet echt een begeleidend boek en er is voor zover ik weet door niemand nog een poging gedaan dit te schrijven (ja het staat op mijn lijstje ;-). Dit in tegenstelling tot het Belline Orakel, waar wel veel boeken over te vinden zijn. De meeste Tarotlezers lezen dit Tarot als een Waite- of Marseille deck.

De letter ‘Kaph’ van het Hebreeuwse alfabet, heeft de gematrische waarde van 20. De vorm van deze letter lijkt op een kroon die op zijn kant ligt. Vandaar dat je op de Toren de scheve kroon ziet. Het verwijst naar een Joods concept, dat het beste te beschrijven is als ‘nederigheid’.

Wanneer je je kunt ‘overgeven’ aan de gedachte dat de fysieke wereld en jouw denkwijdte grenzen kent, en dat er veel meer is dan jij ooit kunt bevatten, dan kan dit ervoor zorgen dat je ruimdenkender wordt en (spiritueel) kunt groeien. Het 20e pad in de levensboom is ook het pad waar Mars zorgt voor roerige activiteiten in je onbewuste! Op dit pad staat Tarot kaart 9 (de Kluizenaar) die de negen yods aan de rechterkant kunnen verklaren. De 11 yods aan de andere kant kan ook veel verschillende symboliek hebben maar ik moest gelijk denken aan Aleister Crowley, die de 11 ‘het getal van Magie‘ noemt (‘The general number of Magick”) waarmee hij verwijst naar de energie of mogelijkheid om jezelf of dingen om je heen te veranderen d.m.v. je Wil. Maar ook het 11e pad in de levensboom is een optie: van de kroon (de verbinding met het Ene, ook een verbinding tussen onze werkelijkheid en de Ene, alles wat er is) naar begrip (het vermogen om een kleinere werkelijkheid in een grotere werkelijkheid te kunnen plaatsen).

Aan de slag met Gematria en Kabbalah

Er is nog zoveel meer te vertellen, je zou alleen over de yods op Tarotkaart de Toren al een boek kunnen schrijven! Door dit soort dingen uit te werken, kom je tot nieuwe inzichten wat betreft de Tarotkaarten en hoe ze met elkaar zijn verbonden en naar elkaar verwijzen. Ik kan er echt uren zoet mee zijn 🙂

Er zijn ontzettend veel boeken over Gematria en nog meer over de Kabbalah. Het duurt een tijdje voordat je een auteur hebt gevonden die bij je past. Het is best pittige materie af en toe.

Vind je het zelf leuk om hier mee aan de slag te gaan maar wil je niet eerst 50 boeken aanschaffen, dan kun je het ook als volgt aanpakken:

  1. Zoek op welke Hebreeuwse letter hoort bij de Tarotkaart die je wilt analyseren
  2. Ga naar het volgende tooltje om de letter te kunnen kopiëren
  3. Plak de letter in een gematrische vertaler zoals deze
  4. Zoek alle symboliek bijelkaar (er zijn veel gematria boeken maar ook op Joods-religieuze websites kun je ontzettend veel vinden!)

En je kunt dit blog volgen, want er komen zeker nog veel meer posts over dit onderwerp!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.