Cursus Tarot & Jung

Pagina uit het rode boek van Carl Jung

Wanneer je de Tarot bestudeert kom je vaak termen tegen als “Ego”, “Onbewuste”, “Archetype”, “Persona” en “Projectie”. Deze termen zijn bedacht en uitgewerkt door de beroemde psychiater Carl Jung (1875 – 1961). Jung is de grondlegger van de analytische psychologie en hij heeft zijn hele leven gewijd aan het doorgronden van de menselijke psyche. Daarbij is hij – ondanks dat hij de psychologie als natuurwetenschap op de kaart wilde zetten –  ver buiten de voor die tijd gangbare wetenschappelijke paden getreden. Jung was ervan overtuigd dat de mens zowel een wezenlijke kern (ziel) als een bewustzijn heeft en dat de ziel probeert te communiceren met het bewuste d.m.v. beelden. Dit zodat hij of zij zich kan ontwikkelen tot een harmonisch, uniek en gebalanceerd persoon. Jung noemde dit ‘individuatie’. De Tarot wordt dan ook wel eens omschreven als het gehele individuatie proces van een mens. Je kunt de Tarot echter ook zien als de ontwikkeling van het bewustzijn van de mensheid als geheel.

Jung heeft zijn analytische psychologie voor een groot deel gebaseerd op oude spirituele en religieuze symboliek (waaronder die uit alchemie). Hij heeft occulte werken, rituelen, symbolen, mythologie en religies van alle tijden en alle culturen met elkaar vergeleken en kwam tot de conclusie dat de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van mensen praktisch altijd en overal het zelfde ‘patroon’ volgt. Alhoewel de theorie van Jung vrij algemeen bekend is en er ook in diverse Tarot literatuur naar hem wordt verwezen, is het werk van Jung zelf moeilijk te lezen. Vandaar dat ik geprobeerd heb om de kernbegrippen op een makkelijkere  – en hopelijk ook op een aansprekende – manier op te schrijven en te verwerken in een relatief korte cursus.

In deze cursus gaan we de Tarotkaarten bekijken door de bril van Jung en we zullen ingaan op de symboliek in de kaarten en de correspondentie met de terminologie van Jung. Dit zal enorm veel verdieping kunnen geven aan je leggingen. De cursus bestaat uit 3 klassikale lessen die worden gegeven op zondagen. Na elke les ontvang je een reader waarin de lesstof uitgebreid staat beschreven. De cursus is vrij theoretisch maar we zullen in de lessen natuurlijk ook wel oefenen. We gebruiken daarvoor de kaarten van Rider-Waite-Smit.

De cursus kan gevolgd worden door iedereen die over een goede Tarot basiskennis beschikt. Let op, dit is wel echt nodig!

Je hebt naast je Tarotkaarten niks nodig om deze cursus te kunnen volgen. Wel wordt verwacht dat je je voor elke les voorbereidt d.m.v. het lezen van de lesstof en het maken van oefeningen. . Binnen deze cursus werken we met het Rider Waite Smit deck maar je kunt ook met de Marseille of een deck dat gebaseerd is op 1 van die twee systemen uit de voeten.

Voor studenten die deze cursus willen volgen in het kader van de tweejarige Tarot Master staat deze module voor 20 studiepunten.

De kosten voor deze cursus bedragen €250,=. Dit is inclusief het lesmateriaal en koffie en thee met iets erbij. De lunch verzorg je zelf. Twijfel je of het iets voor jou is of wil je meer informatie, neem dan contact met mij op via Paola.Cecco@tarotandwine.eu

De cursus wordt gegeven in Hilversum (Franklinstraat)

Inhoud en lesdata: Nieuwe lesdata zijn bekend, de cursus is ingekort en bestaat nu uit drie lessen

2 zondagen en 1 zaterdag van 10:00 – 16:00

Les 1    (zondag 27 februari 2022)

 • Inleiding
 • Het (collectief) onbewuste
 • Ik en Zelf
 • Het Ego
 • Individuatie
 • Animus en Anima

Les 2   (zaterdag 26 maart 2022)

 • Projectie
 • De Schaduw
 • Personae
 • Archetype

Les 3  (zondag 8 mei 2022)

 • Persoonlijkheid
 • De Hofkaarten
 • Alchemie

Locatie: Hilversum (Franklinstraat)

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via onderstaand formulier!